La CUP proposa que el govern traspassi les residències als municipis

La CUP proposa que el parlament insti el govern a fer els canvis normatius necessaris per fer possible la transferència de la competència de residències als ens locals. Es tracta d’una de les propostes de resolució que el grup parlamentari ha presentat en el marc del ple monogràfic sobre la situació de les residències de gent gran durant la pandèmia. La CUP també reclama que els treballadors d’aquests centres cobrin 1.200 euros bruts al mes en catorze pagues i ‘internalitzar la gestió de la totes les residències de gent gran i centres residencials per a persones amb discapacitat de titularitat pública’.

El parlament demana més inversió i un canvi de model en les residències del país 

Una altra proposta de resolució de la CUP proposa ‘no cobrir les vacants existents a aquests centres fins que es pugui garantir que davant un increment de positius de covid-19 o un rebrot tenen espais adequats per fer aïllaments’.

Pel que fa a les ràtios, volen augmentar-les i que l’any 2021 sigui d’una gericultora per a cada quatre residents. Així mateix, reclamen la supressió dels equips d’atenció residencial a càrrec d’empreses privades i que ‘tota l’atenció sanitària es dugui a terme pel sistema sanitari públic, garantint així un servei mèdic i d’infermeria les 24 hores al dia’.

Els cupaires plantegen un pla de construcció urgent de residències de gent gran públiques per acabar amb la llista d’espera en menys de 4 anys. I incrementar el número d’inspectors fins a garantir dues visites anuals a tots els centres.

Via:: https://www.vilaweb.cat/noticies/cup-govern-traspassi-residencies-municipis/