Malmeten el monument a Companys de Figueres i arrenquen l’estelada